Ysteri


I 1890 årene ble det startet et ysteri på Kornsjø. Yterieier var Alexander Larsson fra Brålanda i Sverige. Han eide flere ysterier og ville nå forsøke seg på Kornsjø.

Et mindre hus ble bygget og en stor kobberkjele til å koke ost i ble montert. Kjelen var 1.5 meter i diameter og 70 cm dyp. Det ble også skaffet osteformer til 3 kg oster – kun en størrelse. Råstoffet kom med jernbanen fra Brålanda. Det var en mann og en kvinne ansatt ved ysteriet. Det ble kun produsert mysost.

Prisen på mysost var dengangen kr 0,30 pr kg for fet ost, og kr 0,21 pr kg for mager ost. Ysteriet holdt på i 2-3 år.

– Jan Hansen, August 2012.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no