Tøffelfabrikk


Det har vært flere tøffelfabrikker på Kornsjø og i omegn.

I 1905-06 ble det på Munkholmen garveri, i en sidebygning, innredet en tøffelfabrikk. Man skulle lage tøffelbunner og benytte fettlæret som var produsert i garveriet Dette pågikk i 2-3 år. Salget gikk bra, men driften ble innstilt p.g.a dårlige priser i markedet. Det bodde også en kar som het August Hansson på Kornsjø. Han drev en liten tøffelfabrikk noen år. Han rosemalte også møbler for folk og var i tilegg en god landskapsmaler. I 1938 bygde Harald Holmsen en større tøffelfabrikk ved Sundet. Krigen kom og fabrikken var ennå ikke klar for drift. Holmsen startet, under krigen, i den nedlagte trevarefabrikken på Lineset .Etter krigen kom driften i gang ved Sundet.

Det ble produsert opptil 80 par tøfler pr dag og det var flere arbeidsplasser ved bedriften. Bunnene som ble produser her var populære da fresemaskinen som ble benyttet var avansert og freste en halvrund fordypning til storetåa. Det ble også laget støvler med trebunn som ble solgt til fiskerne på vestlandet og i nord. Karl Åmodt var aktiv i fabrikken og produserte damesko og andre lærvarer da det var tilgang på farget lær. Holmsen døde i 1950 og deretter ble det kun produsert tøfler på deltid. Det var Hans Holmsen og Arnt Hansen som sto for dette.

Etter hvert opphørte driften og i 1953-54 var det stopp. Etter dette har bygningen blitt benyttet til forskjellige aktiviteter som samlingssted for ungdom, verksted, stall og feriebolig. Bygningen eksisterer fortsatt og eies av Marit og Jan Hansen.

-Jan Hansen, September 2012.

Tresko som er produsert ved Tøffelfabrikken på Kornsjø

Lokalproduserte tresko

Damemodell

 

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no