Prøvens Venner


Bli medlem i foreningen:  Prøvens venner

Årskontingent kr. 100,- Betal til konto: 1080 33 70619    Husk å oppgi navn og adresse.

Foreningens formål er å drive trafikk med dampbåten PRØVEN i Kornsjøen. Dette for å ivareta den kulturarv som er i området og formidle den videre til lokalbefolkning og besøkende. Foreningen drives på ideel basis.

I 2015 har PRØVEN fraktet 421 passasjerer og kjørt 57 turer.

Velkommen som medlem og støttespiller i Foreningen PRØVENS venner uten forpliktelser.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no