Medlemsinfo


AVLYSNING AV ÅRSMØTE

Felles årsmøte for Kornsjø Dampskipsselskap SA, for Prøvens Venner og for Kornsjön Gränskiosk  var planlagt for lørdag 21. mars 2020.

På grunn av myndighetenes retningslinjer for bl.a. sammenkomster under den pågående koronakrisen, er det annonserte årsmøtet avlyst inntil videre.

Nytt møtetidspunkt, som vi nå ikke kan tidfeste, vil bli annonsert på facebook, på kornsjo.no og ved oppslag på aktuelle steder på Kornsjø.

Kornsjø, 13. mars 2020

Styret i Kornsjø Dampskipsselskap

Styret i Prøvens Venner

Styret i Kornsjön Gränskiosk

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no