Historien


Historikk om Aktieselskapet Kornsjø Dampskipsselskap.

«PRØVEN»

På grunn av den store grensehandelen med svenskene og togforbindelse fra Kornsjø stasjon var det mange på norsk og svensk side som ivret etter å få en dampbåt på Kornsjøene. Aktieselskapet Kornsjø Dampskipsselskap ble stiftet 9 juni 1899. Det ble valgt en komité på seks medlemmer som besto av A. Nykvist, M. Eliassen og M. Nykvist fra Sverige, og Mathias Andersen, Johan Magnussen og A.H. Vigen fra Norge. Det ble lagt ut tegninger på aksjer. 80 aksjer a kr. 50.-, som ble fulltegnet etter kort tid. Det ble avertert etter båt i begge land og flere tilbud kom inn. Selskapet kjøpte inn en liten dampbåt, ”Alma” med tilhørende slepebåt fra Strømstad. Båten var 30 fot lang, var en kravellbygd trebåt, og kunne ta 25 passasjerer. Slepebåten tok mye gods og noen passasjerer. Pris for begge båtene var Kr. 2000.-. De hadde tidligere trafikkert Strømsvattnet mellom Strømstad og Skee i Sverige, før jernbanen på denne strekning ble ferdig. Kjøpmann A.H. Vigen var initiativtager til prosjektet. Båten hadde høytrykksdampmaskin med stående kjele, og ble fyrt med ved. Den ble kjørt til Fredrikshald som Halden het den gang, og deretter lastet opp på to jernbanevogner som tok den til Kornsjø.

Det var stor stas med mange frammøtte på Kornsjø da båten kom fram og ble sjøsatt. Den ble døpt til PRØVEN som betyr ”positivt eksperiment”. Straks etter ankomst gikk smed Johan Magnussen i gang med å undersøke dampmaskinen – samt prøvekjøre båten. Da dette var i orden kunne man straks begynne rutekjøring. Mannskap ble ansatt. Kaptein var Adolf Svärd fra Jänken, Dalshögen (Sverige). Han var tidligere sjømann, men da han ikke hadde erfaring med dampmaskiner ansatte man som maskinist Jens Rønnelia ( Norge). Senere hadde kapteinen hjelp til fyring og vedhugst med mer av to ungdommer: Johan Jansson fra Böhultet, Töftedal, (Sverige) og Max Lövås (Norge). Andre som også har arbeidet som fyrbøtere er Karl Brynhildsen, Sundsbron (Norge) og Karl i Fagerli (Norge).

Kart over Kornsjøene.

Hovedbryggen var ved Kornsjø jernbanestasjon hvor det ble satt opp et lite hus for gods og passasjerer. «Prøven» var hvitmalt, hadde en liten hytte bak maskinen og over dekk var det et tak av presenning.»Prøven» førte et stort norsk flagg med unionsmerke. Den gikk i rutetrafikk gjennom Nordnäskanalen til Mjølnerud i Mellankornsjøen en strekning på ca. 12 km. Prøven gikk to til tre dager i uken med 2 turer per dag. Billettprisen var kr.1,50 tur/retur.

Passasjertrafikken pågikk i 7 år, men på grunn av dårlig lønnsomhet de siste 2 år og uroligheter ved unionsoppløsningen i 1905, fant styret det best å innstille kjøringen. Deretter skal båten ha blitt benyttet i noen år som slepebåt for tømmer og propps i Kornsjøen, der kjøpmann Vigen hadde et sagbruk, men da dette gikk med tap ble båten liggende og forfalle. Dampmaskinen ble solgt til smeden på Mon (Sverige) , Magnus Karlsson, som hadde et reparasjonsverksted.

Etter «Prøven» gikk det et par slepebåter på Kornsjøene. «Høvdingen» som den ene kaltes, fikk sitt navn etter eierens «klengenavn», tilhørte Mathias Andersson, Kornsjø, og den gikk i tiden 1906 til 1912 og fraktet propps fra Mjölnerud til Kornsjø. (Propps var tømmerstokker på ca. 1.8 m som ble opplastet på jernbanen på Kornsjø og gikk på eksport til England, hvor det ble brukt til «reisverk» som oppstiving av gruveganger.) Maskinist på «Høvdingen» var til å begynne med Karl Fred , Smedslien og senere Olle Holmström, Loviseholm (Sverige) og Harald Olsson, Koxeröd (Sverige). Harry Bjørnstad (Norge, som senere ble overkonduktør på NSB) tjente til sine konfirmasjonsklær som vedhogger og fyrbøter på denne. Da «Høvdingen» forsvant i 1912 ble det opprettet et andelslag som anskaffet en slepebåt med bensinmotor. Johan Magnussen som tidligere hadde vært «teknisk konsulent» for «Prøven» var initiativtaker til dette prosjektet. Fram til ca. 1955 har det vært tømmerfløting i Kornsjøen, og denne har også foregått med robåter og framtrekk langs land med tau.

Nordnäskanalen. Da elva mellom Nordre- og Mellom-Kornsjøen ikke var farbar for dampbåt på grunn av mye fjellgrunn ble det besluttet å grave en kanal fra Tullholmen til Mellom-Kornsjøen en strekning på ca. 115 m. Dette arbeid ble utført for hånd med spade av Hans Johansson, Koxeröd og Karl Andersson, Gäddvik. Som medhjelpere deltok Hans`s to sønner Karl og August. Kanalen var 115 m. lang, 4 bred, og den høyeste kanten var på ca. 3 m. For dette arbeid fikk de Kr. 300.- Kanalen var ferdig i 1898. Etter noen år måtte kanalen renskes opp da den var delvis slammet igjen og var for grunn ved lavvann. Også dette arbeid ble utført av ovennevnte til en pris av Kr. 75.-. Etter den tid har ikke kanalen vært vedlikeholdt, så den er i dag kun farbar for små båter og kanoer.

Gamle dampbåten «Prøven». Tegnet av Kjeld Magnussen. 

I forbindelse med Interreg. prosjektet ”Vi bygger broar” som pågikk i tidsrommet 1998-2000 kom man på ideen å gjenskape PRØVEN som en kuriositet og en attraksjon i Kornsjøen. Det var Ivar Kivedal som var initiativtaker og pådriver for å starte prosjektet. Den vakre Nordnäskanalen er ikke lenger farbar uten vesentlig opprensingsarbeid, men båten kan allikevel trafikkere hele Nordre-Kornsjø. 22 Mars 1999 ble Kornsjø Dampskipsselskap A/L stiftet og det ble valgt et styre. Deretter ble det lagt ut til andelstegning både på Norsk og Svensk side av grensen, tradisjonen tro. Andelene koster kr 500.- og gir en eierandel, stemmerett på Generalforsamlingen og en gratistur på Kornsjøen.

Totalt kan det selges 600 andelsbrev, og det er fortsatt mulighet for kjøp. Etter en tid kunne man atter igjen kjøpe en liten dampbåt. Denne gangen falt valget på ”Vikens Drottning”som gikk i trafikk på Götakanal ved Totorp, som ligger ved sjøen Viken. Denne båten var svært lik den gamle PRØVEN, men den er ikke gammel. Den er 8,4 m. lang og 2,4 m bred og er godkjent for 10 passasjerer og et mannskap på to. Kjelen er stående og maskinen kan yte 8 hk ved max trykk 8kp. Den fyres med ved. Bernt Breding, som hadde bygd båten og maskinen, var eier og kjørte turer med turister i området. Han var etter hvert villig til å selge båten for SEK 290.000.- Båten kom til Kornsjø 7. oktober 1999. Breding kom straks etter og hadde kjøreopplæring med noen aktuelle kapteiner.

På Kornsjødagene i mai året etter ble PRØVEN behørig døpt i et skuespill skrevet av Ivar Kivedal. Dette ble framført av Grenseteateret ved Kornsjøbukta under tittelen ”Damp og Dynamitt”. Sommeren år 2000 ble det bygget brygger ved Sundet og på Bokerød og båten kom i trafikk. Det ble også startet chartervirksomhet. Dette har slått godt an og det er i 2001 bygget båthus. Det er nå også etablert et gatekjøkken på samme tomt som PRØVEN.

Hovedbrygga og båthus ligger i sundet på svensk side av Kornsjøen like ved grensebrua. Da båten er kjøpt i Sverige og ligger i svensk havn kjører derfor «Prøven» under svensk flagg. Kornsjø Dampskipsselskap A/L er registrert i Norge og andelseierne kommer for det meste fra Norge og Sverige, men vi har også andelseiere fra mange andre land.

 

 

Vi håper på fortsatt interesse og begeistring for prosjektet slik at Prøven kan bestå i mange år framover.

 

 

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported lisens.

 

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no