Andelslaget


Kornsjø dampskipsselskap AL-Andelslaget

 

Interreg prosjektet «Vi bygger broar» ble etablert i 1998/99. Intensjonen var å skape gode relasjoner mellom et EU land og et tilgrensende ikke EU land. I dette tilfelle var dette Sverige og Norge og deltagerne var ED kommune, Halden kommune og Brüssel. Ikke minst ble lokale krefter engasjert for å finne prosjekter man kunne samarbeide om.

I flere år hadde det på lokalt hold, på begge sider av grensen, vært interesse for at en dampbåt skulle kunne by folk med på turer i ferie og fritid i de naturskjønne omgivelsene ved Kornsjø.

Kornsjø Velforening og Töftedal Hembygdsförening hadde holdt liv i interessen og med utspring herfra og med Ivar Kivedal som drivkraft ble Kornsjø Dampskipsselskap AL stiftet i 1999- d.v.s. 100 år etter at det første dampskipsselskapet så dagens lys i 1899. Kapital måtte skaffes og det ble invitert til andelstegning. Planen var å sjøsette den nye PRØVEN 100 år etter at Alma kom til Kornsjø og ble omdøpt til PRØVEN.

I Tåtorp ved Vänern bodde en dampbåtentusiast, Bengt Breding, som hadde en selvbygget båt som var svært lik den gamle Prøven. Dampmaskinen var den samme med stående kjele, to trinns dampmaskin og vedfyring. Bengt Breding var villig til å selge båten for Sek. 290 000,-

Det ble arrangert busstur til Tåtorp med entusiaster og med Odd Berg som sjåfør. Disse skulle beskue og prøvekjøre båten. Den falt i smak og enkeltpersoner, lag, foreninger og bedrifter ble invitert til å bidra ved å kjøpe andeler a kr. 500,- Driften av båten skulle utføres på dugnad. Nær 600 andeler ble raskt solgt og dermed kunne båten kjøpes. Prøven ankom Kornsjø 8 oktober 1999.

Det var nå jobben for andelslaget startet. Det måtte skaffes tomt, bygges brygger og båthus. ED kommune stilte en tomt til disposisjon ved Högssundet, brygger ble bygget og etter hvert også båthus og kiosk. Det har vært mange bidragsytere og Hugo Berglunds Donation på ED, Sparebankene i Halden, Halden kommune og Distriktenes utbyggningsfond har bidratt. For å komme i gang med kioskbygget stilte fem familier på Kornsjø opp med kapital og to mann påtok seg hovedjobben med å bygge.

Parkeringsplass og tilrettelegging for kano og båtutlegg har blitt opparbeidet. Tusenvis av dugnadstimer er lagt ned og båten har blitt driftet til alles tilfredshet. I gjennomsnitt har man kjørt 50-60 turer pr år med til sammen mellom 500 og 600 passasjerer.

Prosjektet og Andelslaget har lykkes med å gjennomføre sine intensjoner om å skape en virksomhet til det beste for besøkende og lokalbefolkningen på naturens premisser.

I dag er det solgt 607 andeler i PRØVEN og det er 13 stk igjen for salg.

Prøvens Venner er en forening som i dag drifter PRØVEN på ideel basis Foreningen trenger medlemmer da kontingenten kan være med å sikre fortsatt drift av PRØVEN.

 

Det er fortsatt muligheter for å kjøpe andeler i både Kornsjø Dampskipsselskap og Kornsjön Gränskiosk. Andelene i dampskipselskapet koster 500 kr/stk og andelene i kiosken koster 1 000 kr/stk.

Som andelseier mottar du et andelsbrev.

 

 

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no