D / S Prøven


Kornsjø Dampskipsselskap B/A ble stiftet 22.03.1999. Selskapets formål er å etablere og legge forholdene til rette for drift av en dampbåt med tilhørende bryggeanlegg i Kornsjøene. Dampskipsselskapet vil også arbeide for tilgrensende virksomhet og bidra til å utvikle en turistnæring i området på befolkningens – og naturens premisser – til det beste for de berørte bygdene.

Prøven er en liten dampbåt som trafikkerer Nordre Kornsjø. PRøven ble innkjøpt av svenske og norske interesser i 1898. Etter 7 år opphørte driften av båten p.g.a inntrufne omstendigheter (1905). 100 år etter ble prosjektet gjenskapt ved, at også denne PRØVEN, ble skaffet tilveie ved svensk/norsk samarbeid. Båten har nå vært i drift i over 20 år, og båthus, brygger og grensekiosk har kommet til.

Det kjøres faste ruteturer under sommeren, i tillegg kan det bookes charterturer fra mai til september. For mer informasjon se Prøvens rutetider.

 

Du kan også ringe til oss på telefon +47 977 401 83.

 

– Besøk Prøvens facebookside for siste oppdaterte informasjon.

 

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no