Kvegtransport gjennom Kornsjø


Det ble i sin tid drevet utførsel av svensk kveg til Norge over Kornsjø.

 

Fra nittiårene og fram til 1930 årene reiste svenske kreaturhandlere rundt om i de svenske grensebygdene og kjøpte opp kuer-okser-kalver og sauer som siden ble utført til Norge. De ble solgt til Halden og andre byer i Østfold. Til Kornsjø kom det hver søndag store drifter av kveg som tidlig mandag morgen ble målt og veiet av tollerne på Kornsjø. Det var ikke småbeløp de svenske kreaturhandlerne måtte ut med i toll.

Kveget ble lastet på jernbanevogner såkalte kuvogner og sendt til Halden- Sarpsborg osv. Ofte kunne det på en mandag være flere fulle « kuvogner».

– Jan Hansen, Mai 2014.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no