BROSJYRE – 2023 – PRØVEN

BROSJYRE – 2023 – PRØVEN (Norsk, Engelsk, Tysk)

Innkalling til generalforsamling i Kornsjø Dampskipsselskap SA,  Foreningene Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk ekonomisk förening,  i  Kornsjø Velhus,  lørdag 22. april kl. 16.00.

Dagsorden:

1.       Valg av årsmøtedirigent og referent

2.       Godkjenning av dagsorden og innkalling

3.       Valg av to frammøtte andelseiere til å underskrive protokollen

4.       Styrets årsberetning

5.       Regnskap ved kasserere.

6.       Godkjenning av regnskaper

7.       Innkomne forslag fra styret og/eller forslag fra andelseiere.

8.       Valg

9.       Strategi for framtiden

Kontakt oss gjerne på tlf. +47 91695948 (Sverre Trulssen) eller +47 95784925 (Reidun Nilsen), eller send oss skriftlige forslag på e-mail sverre.trulssen@gmail.com eller reidunn@halden.net

Forslagene må være oss i hende senest to uker før møtet.

Se for øvrig www.kornsjo.no  eller facebook- Kornsjø

Fellesstyret i Kornsjø Dampskipsselskap SA,  Foreningene Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk ekonomisk förening.

VELKOMMEN TIL KORNSJØDAGEN 2023

Lørdag 3. juni fra kl. 11:00 – 16:00

Det har skjedd ting på Kornsjø

Det har siden sommeren skjedd en del nytt på Kornsjø for å oppgradere og invitere folk til bygda vår.

I samarbeid med Halden turist har pådriverene Jan Hansen og Belinda Abbott v. Kornsjø og Omegn Velforening i samarbeid med flere privatpersoner, bidratt til å få på plass en flott info-skilt ved Grensestua. Vi anbefaler dere alle om å ta en titt på dette og orientere dere om hvor mye flott det er å se og gjøre på Kornsjø og i omegn.

 

 

 

 

Kornsjø og Omegn Velhus har fått en flott og nytt skilt, slik at folk

lettere skal finne veien til det koselige velhuset vårt. Skiltet er det lokalboer Rolf Olsen som har stått for.

Tusen takk til deg.

 

 

 

 

 
Vi minner samtidig om at det er muligheter for

å leie velhuset til små og større arrangementer.

Info om dette finner du her.

 

Skal du arrangere?

Vi ønsker å promotere større og mindre arrangement som skal foregå på Kornsjø og Omegn via denne siden.  Har du et arrangement du ønsker å dele med andre? Da kan du sende en mail til ansvarlig for denne nettsiden ved å trykke på denne linken eller finne kontakt informasjon nederst på kontaktsiden vår.  I mailen sender du med nødvendig informasjon om arrangement, gjerne bilder og kontaktinformasjon til arrangementsansvarlig.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no