LandhandlerierI
1939 startet Sverre Brynhildsen landhandleriet på Kornsjø. Kornsjø landhandleri ble åpnet igjen av Unni Trollnes onsdag 23.november 2010. Ved siden av matvarer, tipping og rikstoto, leverte de post og medisiner til bygdas innbyggere. Målet var å bidra til et levende bygdesamfunn for fastboende og hyttefolk. Ikke rent sjelden fungerte landhandleriet også som et turistkontor. Her fikk folk tips og råd om hva de kunne gjøre på Kornsjø. Det lille koselige landhandleriet var vel vært både ett og flere besøk.Dessverre opphørte landhandleriet på Kornsjø i 2012.

Vafler på utsiden Landhandleriet

 Det smaker alltid godt med vafler. 

Eldre historie:

I 1886 åpnet den første butikken på Kornsjø av Anders Hartvik Vigen.

Våren 1885 ble det bygget et hus med butikk like ved riksveien bak jernbanestasjonen. Dette er det samme sted hvor Kornsjø Landhandleri senere holdt til.I løpet av noen år etter etableringen økte handelen voldsomt ettersom mange varer var billigere i Norge enn i Sverige.

Første januar år 1900 åpnet Svend Skjæggerød butikk  i den nybygde Skjæggerødgården. Gården inneholdt , i tilegg til butikk, fem leiligheter. Etter hvert  (1939) overtok S Martinsen butikken. Nina Holm har i dag en antikkforetning i de tidligere butikklokalene og leilighetene er fortsatt i bruk. – Jan Hansen, Mai 2012

A.H Vigen bygde også en filial av Kornsjø Landhandleri på svensk side ved Högen. Da Vigen ikke var svensk statsborger måtte han gå i kompaniskap med en svenske. Dette ble Axel Andersson som hadde vært ansatt ved Vigens forretning på Kornsjø i flere år.

Under 1. verdenskrig satte den svenske regjeringen strengere restriksjoner for utlendinger og ha virksomhet i Sverige og skatter og avgifter økte. I august 1917 solgte Vigen motvillig sin del av forretningen til A Andersson. Svenskene kjørte mange mil med hest og vogn for å handle på Kornsjø.Mange kom også med tog på Dalslandsbanen fra Mellerud. For det meste kjøpte de rugmel, hvetemel, sukker, brød, frukt, gryn, flesk, kreaturfor og gjødning.

Fra 1886 til 1892 fikk svenskene kjøpe hele sekker med mel. Sekkene veide 100 kg. Fra 1892 ble kjøpet begrenset til 50 kg. Prisene den gang var for eksempel rugmel 12 øre, stekeflesk 60 øre og sirup 20 øre pr kg.

Det foregikk også byttehandel hvor svenskene kom med bondesmør, huder og skinn, honning, egg, voks og talg. Varene ble videresolgt til grossister i Halden og Oslo.

– Jan Hansen, Juni 2012.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no