Leketøyfabrikk


Det har vært både leketøy- og trevarefabrikk på Kornsjø.

 

Trevarefabrikken som var bygget ved siden av sagbruket på Lineset med tanke på å produsere dører og vinduer sto ledig i 1907-1908.

En svensk disponent, som drev en leketøysfabrikk i Mellerud fattet interesse for fabrikken og startet opp produksjon her. 8-9 skånske dreiere kom til Kornsjø for å arbeide her og noen hadde familien med. De hadde også med maskiner og utstyr. Det ble produsert boller, kubbestoler, eggekopper, skrin, leketøy m.m. Det ble laget 70-80 forskjellige produkter. Mange av tingene ble rosemalt og lakkert. Rosemalingen ble utført av 3-4 damer som var eksperter på den slags. Leketøy og husflidartikler ble solgt over hele Norge. Man sørget for å ansette agenter mange steder. Fabrikken gikk godt og dreierne tjente etter forholdene gode penger. Tross godt salg bygde lageret seg opp og driften opphørte. Det tok noen år før lageret ble tømt.

Harald Holmsen kjøpte etter hvert bygningen. Det ble produsert tøfler her under krigen. Bygningen ble revet og mye av materialene herfra brukte Holmsen til å bygge et hus ved Sundet der den nye tøffelfabrikken var.

– Jan Hansen, Februar 2014.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no