Kornsjø vel


K ornsjø og Omegn velforening ble stiftet 1949, og har siden det vært en aktiv forening som har bidratt til opprettholde og utvikle bygda, og sammen med andre lokale krefter, gjøre Kornsjø til det flotte stedet det er idag. Mer om historien til velforeningen kan du lese om her.

Foreningens primære mål er: «Velforeningen er her for å skape og opprettholde et godt miljø og ta tak i saker som er viktige for Kornsjø og Omegn.»

De er viktige bidragsytere til å holde bygda ved liv, og gjennom sitt arbeid arrangerer de blant annet Kornsjødagen, julemarked og påskebål. Mer om velforenings arrangementer finner du her.

I senere tid har velforeningen blant annet stått i bresjen for både nytt infoskilt til bygda samt å få en hjertestarter på plass.

Velforeningen er også de som står ansvarlige for velhuset. Ønsker du å leie velhuset? Da kan du lese mer info her.

Velforeningens arbeid kan du følge på deres facebook- side, eller du kan kontakte de på kornsjo-vel@hotmail.com.

 

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no