Kornsjø skole


Kornsjø skole ble innviet i august 1915. Skolebarna på Kornsjø gikk i 1880 og 90 årene på Paulsbo skole. Skolen var en liten bygning som bestod av et klasserom og et lite værelse ved siden av. Olav Raustøl var lærer der den meste av tiden.

Forut for byggingen stilte Kornsjøs befolkning krav om at det måtte bygges en skole på Kornsjø. Ca. 85% av elevene var fra Kornsjø og elevtallet var økende. Skolen på Kornsjø skulle ha leilighet til læreren og hans familie samt to klasserom. Det ble en del protester fra Paulsbo, men kommunen innvilget ny skole, og arbeidet startet med tollkontrollør Engebretsen som formann i byggekomiteen.

I 2015 inviterte velforeningen til markering av 100-års jubileum av skolen, men historisk vandring på skolen og samling på velhuset.

– Jan Hansen, Mai. 2014

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no