Innkalling til generalforsamling i Kornsjøn Grenskiosk ekonomisk förening, Kornsjø Dampskipsselskap SA og Foreningen Prøvens Venner

Innkalling til generalforsamling i Kornsjøn Grenskiosk ekonomisk förening, Kornsjø Dampskipsselskap SA og Foreningen Prøvens Venner i  Kornsjø Velhus  lørdag 28april 2018 kl. 16

 

Dagsorden:

  1. Valg av årsmøtedirigent og referent
  2. Godkjenning av dagsorden og innkalling
  3. Valg av to frammøtte andelseiere til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap ved kasserer.
  6. Godkjenning av regnskap
  7. Innkomne forslag fra styret og/eller forslag fra andelseiere.
  8. Valg
  9. Strategi for framtiden

 

Årsmøte for Kiosken starter kl. 16

 

Årsmøte for Kornsjø Dampskipsselskap og Prøvens Venner kl. 17.

 

Kontakt oss gjerne på tlf. +47 91335223. (Jan) eller +47 91695948 (Sverre) eller send oss skriftlige forslag på mail sverre.trulssen@gmail.com eller jan@bokerod.no

Forslagene må være oss i hende senest to uker før møte.

 

Se for øvrig www.kornsjo.no

 

Sverre Trulssen formann i Kornsjødampskipsselskap og Prøvens Venner

 

Jan Hansen-formann og sekretær i Kornsjøn Grenskiosk

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no