Innkalling til generalforsamling i Kornsjø Dampskipsselskap SA, Foreningene Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk ekonomisk förening, i Kornsjø Velhus, onsdag 27. oktober 2021, kl. 19.00.

Dagsorden:

1.      Valg av årsmøtedirigent og referent

2.      Godkjenning av dagsorden og innkalling

3.      Valg av to frammøtte andelseiere til å underskrive protokollen

4.      Styrets årsberetning

5.      Regnskap ved kasserer.

6.      Godkjenning av regnskap

7.      Innkomne forslag fra styret og/eller forslag fra andelseiere.

8.      Valg

9.      Strategi for framtiden

Årsmøte for Kornsjø Dampskipsselskap og Prøvens Venner kl. 19.

Årsmøte for Kiosken starter ca. kl. 20.00

Kontakt oss gjerne på tlf. +47 91695948 (Sverre) eller  +47 90160371 (Jan-Roger), eller send oss skriftlige forslag på e-mail sverre.trulssen@gmail.com eller janroger@mekservice.no

Forslagene må være oss i hende senest to uker før møte.

Se for øvrig www.kornsjo.no

Sverre Trulssen, styreleder i Kornsjø Dampskipsselskap SA og Prøvens Venner

Jan-Roger Eriksen,styreleder i Kornsjön Gränskiosk

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no