Innkalling til generalforsamling i Kornsjø Dampskipsselskap SA,  Foreningene Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk ekonomisk förening,  i  Kornsjø Velhus,  lørdag 22. april kl. 16.00.

Dagsorden:

1.       Valg av årsmøtedirigent og referent

2.       Godkjenning av dagsorden og innkalling

3.       Valg av to frammøtte andelseiere til å underskrive protokollen

4.       Styrets årsberetning

5.       Regnskap ved kasserere.

6.       Godkjenning av regnskaper

7.       Innkomne forslag fra styret og/eller forslag fra andelseiere.

8.       Valg

9.       Strategi for framtiden

Kontakt oss gjerne på tlf. +47 91695948 (Sverre Trulssen) eller +47 95784925 (Reidun Nilsen), eller send oss skriftlige forslag på e-mail sverre.trulssen@gmail.com eller reidunn@halden.net

Forslagene må være oss i hende senest to uker før møtet.

Se for øvrig www.kornsjo.no  eller facebook- Kornsjø

Fellesstyret i Kornsjø Dampskipsselskap SA,  Foreningene Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk ekonomisk förening.

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no