Garveri


Metallvarefabrikken på Munkholmen ble etter noen år ble ombygd til garveri.

Fabrikkeier J. T. Halvorsen, garvermester Dahl, Harald Skjæggerød og A H Vigen ble enig om at man burde kjøpe fabrikken og starte med garveri. Det skulle produseres fettlær og plattlær. Plattlær var en tykkere sort lær som ble brukt til sæler og kjøretommer til hester, til drivremmer ved sagbruk osv. Det arbeidet totalt 10 mann inkludert garvermester Dahl ved garveriet. Imidlertid sa garvermesteren opp sin stilling etter noen år. Han hadde kjøpt seg et garveri i Halden.

Det ble ansatt en garverimester fra Bergen, men kostnadene ble for store og virksomheten opphørte etter bare et par års drift. Det ble gjort ennå et forsøk på å få garveridriften i gang da garvermester Dahl hadde solgt garveriet i Halden og kom tilbake til Kornsjø igjen. Heller ikke denne gangen ble det langvarig drift. Først etter at C. B. Moræus overtok garveriet sammen med sin sønn Gøsta ble det kontiunitet i driften. De startet på slutten av 30-tallet og holdt det gående i mange år. Erik Moræus drev også en hanskefabrikk i tilknyttning til garveriet .

Garveriet er fortsatt intakt med sin gamle maskinpark og Bengt Moræus har fortsatt en begrenset produksjon av elglær her.

– Jan Hansen, Juli 2012.

http://www.munkholmengarveri.com

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no