FIBER PÅ KORNSJØ! OPPDATERT 17.04.2020

HEI KORNSJØBOERE !! Dette er en viktig melding.

Det ligger an til at vi kan få FIBERKABEL på Kornsjø. Naturlig nok er betingelsen at tilstrekkelig mange bestiller installasjon. Jeg var i kontakt med GP Dataservice i går og da var det 22 husstander som hadde bestilt. Det er ganske bra, men jeg tror sikkert det er flere som kan være aktuelle for bestilling. Husk at dette er en unik mulighet vi nå har for å få stabilt internet og tilgang til TV via fiberkabel. Fristen for bestilling er 23. april og bestillingen kan gjøres via nettsiden til GP Dataservice Halden, eller enda enklere ved å ringe tlf. 69 18 30 00. Senere bestilling vil bli adskillig dyrere enn den prisen vi får nå (5000 kr.)

Sambygdinger – ikke la denne unike muligheten gå fra oss. Hvis det blir besluttet utbygging på Kornsjø, vil dette antakelig bli iverksatt i løpet av sommeren eller tidlig høst ifølge utbyggingsansvarlig hos GP Dataservice.

Fiber på Kornsjø 2020.

Hei sambygdinger, Etter at flere av oss har fått tilbud om trådløst internet fra Get, kontaktet jeg GP Dataservice i Halden for å forhøre meg om deres planer med hensyn til fiberkabel på Kornsjø. Som dere ser av tilbakemeldingen jeg fikk av daglig leder, Atle Rustad, kan det se ut som det åpner seg en mulighet i nær framtid. Dette er kun en foreløpig melding for å informere dere om den positive innstillingen til GP Dataservice. Mer informasjon kommer så snart det foreligger noe nytt i saken. Hilsen Sverre Trulssen

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no