21. mars 2020 kl. 1600. Årsmøte i Kornsjø Dampskipsselskap SA, Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk

Innkalling til generalforsamling i Kornsjø Dampskipsselskap SA,  Foreningen Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk ekonomisk förening,

 i  Kornsjø Velhus  lørdag 21. mars 2020 kl. 1600

Dagsorden:

1.      Valg av årsmøtedirigent og referent

2.      Godkjenning av dagsorden og innkalling

3.      Valg av to frammøtte andelseiere til å underskrive protokollen

4.      Styrets årsberetning

5.      Regnskap ved kasserer.

6.      Godkjenning av regnskap

7.      Innkomne forslag fra styret og/eller forslag fra andelseiere.

8.      Valg

9.      Strategi for framtiden

Årsmøte for Kornsjø Dampskipsselskap og Prøvens Venner kl. 16.

Årsmøte for Kiosken starter kl. 17.00

Kontakt oss gjerne på tlf. +47 91695948 (Sverre) eller  +47 90160371 (Jan-Roger), eller send oss skriftlige forslag på e-mail sverre.trulssen@gmail.com eller janroger@mekservice.no

Forslagene må være oss i hende senest to uker før møte.

Se for øvrig www.kornsjo.no

Sverre Trulssen, formann i Kornsjø Dampskipsselskap SA og Prøvens Venner

Jan-Roger Eriksen, formann i Kornsjön Gränskiosk

BROSJYRE – 2019 – PRØVEN

BROSJYRE – 2019 – PRØVEN (Norsk, Engelsk, Tysk)

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no