21. mars 2020 kl. 1600. Årsmøte i Kornsjø Dampskipsselskap SA, Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk

Innkalling til generalforsamling i Kornsjø Dampskipsselskap SA,  Foreningen Prøvens Venner og Kornsjön Gränskiosk ekonomisk förening,

 i  Kornsjø Velhus  lørdag 21. mars 2020 kl. 1600

Dagsorden:

1.      Valg av årsmøtedirigent og referent

2.      Godkjenning av dagsorden og innkalling

3.      Valg av to frammøtte andelseiere til å underskrive protokollen

4.      Styrets årsberetning

5.      Regnskap ved kasserer.

6.      Godkjenning av regnskap

7.      Innkomne forslag fra styret og/eller forslag fra andelseiere.

8.      Valg

9.      Strategi for framtiden

Årsmøte for Kornsjø Dampskipsselskap og Prøvens Venner kl. 16.

Årsmøte for Kiosken starter kl. 17.00

Kontakt oss gjerne på tlf. +47 91695948 (Sverre) eller  +47 90160371 (Jan-Roger), eller send oss skriftlige forslag på e-mail sverre.trulssen@gmail.com eller janroger@mekservice.no

Forslagene må være oss i hende senest to uker før møte.

Se for øvrig www.kornsjo.no

Sverre Trulssen, formann i Kornsjø Dampskipsselskap SA og Prøvens Venner

Jan-Roger Eriksen, formann i Kornsjön Gränskiosk

Det har skjedd ting på Kornsjø

Det har siden sommeren skjedd en del nytt på Kornsjø for å oppgradere og invitere folk til bygda vår.

I samarbeid med Halden turist har pådriverene Jan Hansen og Belinda Abbott v. Kornsjø og Omegn Velforening i samarbeid med flere privatpersoner, bidratt til å få på plass en flott info-skilt ved Grensestua. Vi anbefaler dere alle om å ta en titt på dette og orientere dere om hvor mye flott det er å se og gjøre på Kornsjø og i omegn.

 

 

 

 

Kornsjø og Omegn Velhus har fått en flott og nytt skilt, slik at folk

lettere skal finne veien til det koselige velhuset vårt. Skiltet er det lokalboer Rolf Olsen som har stått for.

Tusen takk til deg.

 

 

 

 

 
Vi minner samtidig om at det er muligheter for

å leie velhuset til små og større arrangementer.

Info om dette finner du her.

 

Skal du arrangere?

Vi ønsker å promotere større og mindre arrangement som skal foregå på Kornsjø og Omegn via denne siden.  Har du et arrangement du ønsker å dele med andre? Da kan du sende en mail til ansvarlig for denne nettsiden ved å trykke på denne linken eller finne kontakt informasjon nederst på kontaktsiden vår.  I mailen sender du med nødvendig informasjon om arrangement, gjerne bilder og kontaktinformasjon til arrangementsansvarlig.

Hjertestarter på Kornsjø

Kornsjø og Omegn velforening har det siste året jobbet for å skaffe hjertestarter til bygda. Denne er nå på plass og er lokalisert på veggen på Grensestua, under tak.

Ved nødstilfeller ringes 113 for å få oppgitt koden som åpner skapet.

Hjertestarteren finner du også på hjertestarterregistret www.113.no

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no