Årsmøte i Kornsjø og Omegn velforening 2018

Kornsjø og Omegn velforening innkaller til årsmøte.

 

På innkallingen lyder følgende:

«Innkalling til årsmøte

Dato: 31.januar

Tid: kl 19.00

Sted: Kornsjø og Omegn velhus

 

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling + saksliste
  2. Valg av møteleder, referent + to til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning ved sekretær
  4. Årsregnskap ved kasserer og revisor
  5. Innkomne saker
  6. Handlingsplan 2018
  7. Budsjett 2018
  8. Valg av valgkomiteen.»

 

Videre på innkallingen skriver styret:

«Forslag til saker må være innlevert styret senest 17.januar 2018. Årsmøtet er åpent for alle som vil komme, men det er kun medlemmer som får stemme over saker. Det blir mulighet for innmelding i velforeningen på årsmøte hvis noen skulle være interessert. Det blir enkelt bevertning  på møtet. Mvh Styret.» 

© Copyright 2012 Kornsjø - Webmaster Jobstep.no